2018 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Rumunija

(Byla C-638/18)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Nicolae, K. Petersen

Atsakovė: Rumunija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad 2007 m. sistemingai ir nuolat nesilaikiusi KD10 koncentracijos dienos ribinių verčių ir nuo 2007 m. iki 2014 m. imtinai (išskyrus 2013 m.) sistemingai ir nuolat nesilaikiusi KD10 koncentracijos metinių ribinių verčių zonoje RO32101 Bukareštas, Rumunija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB1 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su XI priedu,

pripažinti, kad, kiek tai susiję su zona RO32101 Bukareštas, nuo 2010 m. birželio 11 d. Rumunija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalį, siejamą su XV priedo A skirsniu, ypač antroje pastraipoje numatyto įsipareigojimo užtikrinti, kad KD10 koncentracijos ribinių verčių viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis,

priteisti iš Rumunijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2007 m. zonoje RO32101 Bukareštas buvo sistemingai ir nuolat viršijamos KD10 koncentracijos dienos ribinės vertės. Be to, nuo 2007 m. iki 2014 m. imtinai, išskyrus 2013 m., toje pačioje zonoje buvo sistemingai ir nuolat viršijamos KD10 koncentracijos metinės ribinės vertės. Tokio viršijimo užtenka, kad būtų pripažinta, jog neįvykdyti įsipareigojimai pagal Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnio 1 dalies, siejamos su tos pačios direktyvos XI priedu, nuostatas.

Nepaisydama tokio verčių viršijimo, Rumunija neparengė oro kokybės planų, kaip to reikalaujama pagal direktyvos 23 straipsnio 1 dalį, pagal kurią konkrečiai įpareigojama imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad KD10 koncentracijos ribinių verčių viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis. Tokį įsipareigojimų neįvykdymą galima konstatuoti dėl ilgo laikotarpio, kuriuo buvo registruojamas verčių viršijimas, dėl numatytų ilgų terminų viršijimui nutraukti, dėl to, kad nėra tam tikrų elementų, numatytų direktyvos XV priedo A skirsnyje, ir dėl to, kad planai neapima visų pagrindinių priežasčių, dėl kurių viršijamos ribinės vertės, ir juose nenumatytos privalomos priemonės, kurių pakaktų užtikrinti ribinių verčių laikymąsi.

____________

1 OL L 152, 2008, p. 1.