Acțiune introdusă la 23 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-664/18)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Norris-Usher, K. Petersen, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Reclamanta solicită Curții:

să declare că: prin faptul că a continuat să depășească valorile-limită anuale de NO2 în zonele UK0001 (Greater London Urban Area), UK0002 (West Midlands Urban Area), UK0003 (Greater Manchester Urban Area), UK 0004 (West Yorkshire Urban Area), UK 0013 (Teesside Urban Area), UK0014 (The Potteries), UK0018 (Kingston upon Hull), UK0019 (Southampton Urban Area), UK0024 (Glasgow Urban Area), UK0029 (Eastern), UK0031 (South East), UK0032 (East Midlands), UK0033 (North West & Merseyside), UK0034 (Yorkshire & Humberside), UK0035 (West Midlands) și UK0036 (North East), precum și valorile-limită orare de NO2 în zona UK0001 (Greater London Urban Area) de la intrarea în vigoare a acestor limite la 1 ianuarie 2010, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a încălcat articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE1 coroborat cu anexa XI la această directivă;

să declare că: de la data de 11 iunie 2010, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE coroborat cu anexa XV la directivă în ceea ce privește zonele menționate anterior și în special obligația, prevăzută la articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf de a se asigura ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință;

obligarea Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Începând cu anul 2010, valorile-limită anuale de NO2 au fost depășite în 16 zone și aglomerări, iar valorile-limită orare au fost depășite într-o zonă. Aceste depășiri constituie în sine o încălcare a articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, coroborat cu anexa XI la această directivă.

În pofida acestei încălcări persistente a articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa XI la directivă, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu a adoptat planuri referitoare la calitatea aerului care să prevadă măsuri potrivite pentru ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Insuficiența măsurilor prevăzute de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este dovedită de durata depășirii valorilor-limită, de amploarea depășirilor și de evoluția respectării, precum și de o analiză detaliată a fiecăruia dintre planurile referitoare la calitatea aerului aferent celor 16 zone și aglomerări care fac obiectul prezentei acțiuni.

____________

1 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO 2008, L 152, p. 1).