Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalia) la 28 septembrie 2018 – Canada/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-613/18)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Tributário de Lisboa

Părțile din procedura principală

Recurent: Canada

Intimată: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebarea preliminară

În cadrul impozitării dividendelor distribuite de o societate stabilită pe teritoriul național unei entități nerezidente, existența unei cote efective a impozitului pe profit, aplicabilă entităților rezidente într-o țară terță, superioară celei care se aplică unui rezident de pe teritoriul național de aceeași natură este compatibilă cu principiul care interzice restricțiile privind circulația capitalurilor între statele membre și țările terțe?

____________