Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalska) 28. septembra 2018 – Država Kanada/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-613/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Tributário de Lisboa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Država Kanada

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je na področju obdavčitve dividend, ki jih razdeli družba s sedežem na nacionalnem ozemlju subjektu, ki ni rezident, združljivo z načelom prepovedi omejitev pretoka kapitala med državami članicami in tretjimi državami, da obstaja efektivna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, ki velja za subjekte rezidente v tretji državi in ki je višja od stopnje, ki velja za rezidenta na državnem ozemlju in ki ima enako naravo?

____________