Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2018. uputio Handelsgericht Wien (Austrija) – Austrian Airlines AG protiv MG, NF

(predmet C-566/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Handelsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Austrian Airlines AG

Tuženik: MG, NF

Prethodna pitanja

Treba li članke 5. i 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004.1 tumačiti na način da na temelju te uredbe putnici mogu imati pravo na više naknada štete na osnovi iste rezervacije, ako je let na koji je stvarni zračni prijevoznik preusmjerio putnika otkazan ili je kasnio duže od tri sata, tako da odšteta prema članku 7. Uredbe nije fiksna nego da ovisi o broju otkazivanja ili o dosegu otkazivanja pa stoga i kašnjenja?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: kako se to može uskladiti s načelom koje je Sud postavio u presudi Sturgeon i dr. od 19. studenoga 2009. (povezani predmeti C-402/07 i C-432/07)2 prema kojem članak 5. Uredbe treba tumačiti na način da prema putnicima čiji letovi kasne u pogledu pravila o odšteti treba postupati kao prema putnicima čiji su letovi otkazani, ako je Sud u svojoj presudi Nelson i dr. od 23. listopada 2012. (povezani predmeti C-581/10 i C-629/10)3 odlučio da se kašnjenje dulje od tri sata ne uzima u obzir prilikom izračuna paušalne odštete?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)

2     ECLI :EU :C :2009 :716

3     ECLI :EU :C :2012 :657