2018 m. spalio 15 d. cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / Daniel B, UD, AFP, B, L

(Byla C-649/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: A

Atsakovai: Daniel B, UD, AFP, B, L

Prejudiciniai klausimai

Teisingumo Teismas turi nuspręsti, ar pagal Europos teisės aktus, būtent:

– SESV 34 straipsnį,

– (iš daleis pakeistos) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus1 , 85c straipsnio nuostatas,

– 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje2 3 straipsnyje numatytą vidaus rinkos sąlygą

leidžiama Sąjungos valstybei narei nustatyti specialias taisykles, jos teritorijoje taikomas kitos valstybės narės vaistininkams, susijusias su:

– draudimu siekti įgyti klientų pasitelkiant priemones ir būdus, laikomus prieštaraujančiais profesiniam orumui, kaip tai suprantama pagal dabartinės redakcijos Prancūzijos Code de la santé publique (Visuomenės sveikatos kodeksas) R 4235-22 straipsnį?

– draudimu skatinti pacientus piktnaudžiauti vaistais, kaip tai suprantama pagal dabartinės redakcijos Prancūzijos Code de la santé publique (Visuomenės sveikatos kodeksas) R 4235-64 straipsnį?

– pareiga laikytis vaistų tiekimo geros praktikos, apibrėžtos valstybės narės institucijos, taip pat reikalavimu į vaistų užsisakymo internetu procesą įtraukti klausimyną apie sveikatą ir draudimą naudotis mokama nuorodų teikimo paslauga, kaip tai suprantama pagal 2016 m. lapkričio 28 d. (Prancūzijos) Ministre des affaires sociales et de la santé (Socialinių ir sveikatos reikalų ministro) įsakymą?

____________

1 OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69.

2 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 178, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).