Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. oktobrī iesniedza Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvātija) — Hrvatska radiotelevizija/TY

(Lieta C-657/18)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hrvatska radiotelevizija

Atbildētājs: TY

Prejudiciālie jautājumi

Vai – ņemot vērā Tiesas spriedumus lietās C-484/15 un C-551/15 – ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pantu ir saderīga tāda valsts tiesību norma kā Ovršni zakon (Likums par piespiedu izpildi; kas publicēts Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 un 73/17) 1. pants, kurā notāriem ir piešķirtas pilnvaras veikt parādu piedziņu saskaņā ar publiski ticamu dokumentu, bez skaidri izteiktas parādnieka piekrišanas izdodot izpildes rīkojumu kā izpildu dokumentu?

Vai iesniedzējtiesas izskatāmajā lietā Nr. Povrv-2032/17 ir piemērojama interpretācija, ko Tiesa veikusi 2017. gada 9. marta spriedumos Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) un Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193)?

____________