Recurs introdus la 11 septembrie 2018 de Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 iulie 2018 în cauza T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Comisia Europeană

(Cauza C-568/18 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (reprezentanți: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 11 iulie 2018 în cauza T-643/13;

anularea deciziei Comisiei din 15 septembrie 2013 cu referința GestDem nr. 2013/1504;

cu titlu subsidiar, anularea Hotărârii Tribunalului și trimiterea cauzei la Tribunal.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă următoarele motive:

1. Tribunalul nu a îndeplinit cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1367/20061 pentru a refuza accesul la informații privind mediul. Acesta ar fi interpretat în mod extensiv motivul de refuz vizat la articolul 4 alineatul (2) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/20012 coroborat cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006, în lumina dispozițiilor Convenției de la Aarhus. Tribunalul pornește în mod eronat de la principiul că informațiile privind eficienței privind emisiile de carbon ale unei instalații industriale sunt informații comerciale sensibile.

2. Tribunalul a ignorat existența informațiilor de mediu privind emisiile, încălcând articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 și articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

3. Pe de altă parte, Tribunalul nu ar fi ținut seama suficient de interesul public superior al accesului la informațiile de mediu în cauză pe care recurenta le-a invocat.

____________

1 – Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO 2006, L 264, p. 13, Ediție specială, 15/vol. 17, p. 126).

2 – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).