Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 17. oktobra 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Zadeva C-648/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica in tožena stranka na prvi stopnji: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku in tožeča stranka na prvi stopnji: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 35 PDEU nasprotuje razlagi členov 23(1) in 28(c) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (zakon št. 123/2012 o električni energiji in zemeljskem plinu), v skladu s katero morajo proizvajalci električne energije v Romuniji s celotno količino proizvedene električne energije trgovati izključno prek romunskega centraliziranega konkurenčnega trga, glede na to, da obstaja možnost izvoza energije, pri čemer tega ne morejo početi neposredno, ampak le prek trgovskih podjetij?

____________