Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresní soud v Ostravě (Tšekki) on esittänyt 5.11.2018 – OPR-Finance s.r.o. v. GK

(asia C-679/18)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresní soud v Ostravě

Pääasian asianosaiset

Kantaja: OPR-Finance s.r.o.

Vastaaja: GK

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 8 artikla, luettuna yhdessä 23 artiklan kanssa, esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään seuraamuksesta luotonantajalle, joka laiminlyö velvollisuuden tarkistaa kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä, kun sopimus sisältää kuluttajan velvollisuuden palauttaa myönnetty lainapääoma luotonantajalle kuluttajan kannalta kohtuullisen ajan kuluessa, jos tätä seuraamusta (luottosopimuksen pätemättömyys) sovelletaan vain, jos kuluttaja vetoaa seuraamukseen (sopimuksen pätemättömyyteen) ennen kolmen vuoden vanhentumisajan umpeutumista?

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 8 artiklan nojalla pakollista soveltaa viran puolesta kansallisessa lainsäädännössä määritettyä seuraamusta, jos luotonantaja laiminlyö velvollisuutensa tarkistaa kuluttajan luottokelpoisuus (eli myös siinä tapauksessa, kun kuluttaja ei vetoa siihen oma-aloitteisesti)?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.