Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 12. november 2018 – straffesag mod LD, ME, NF, OG, PH og RI

(Sag C-704/18)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalte i hovedsagen

LD, ME, NF, OG, PH og RI

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 267 TEUF fortolkes således, at den giver en national domstol beføjelse til at undlade at anvende en præjudiciel dom afsagt inden for rammerne af den hovedsag, med henblik på hvilken dommen er blevet afsagt, ved at påberåbe sig faktiske omstændigheder, som Domstolen tog hensyn til, da den traf præjudiciel afgørelse?

____________