A Landgericht Kiel (Németország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KH kontra Sparkasse Südholstein

(C-639/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Kiel

Az alapeljárás felei

Felperes: KH

Alperes: Sparkasse Südholstein

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2002/65/EK irányelv1 2. cikkének a) pontja értelmében „szervezett távértékesítés vagy a szolgáltató által működtetett szolgáltatásnyújtó rendszer keretében kötött” szerződés-e az olyan szerződés, amellyel kizárólag a megállapodás szerinti kamatokat módosítják egy fennálló kölcsönszerződés tekintetében (kapcsolódó kamat-megállapodás), amennyiben egy fiókbank ingatlanfinanszírozási kölcsönszerződéseket dologi jogi biztosítékkal csak az üzlethelyiségeiben köt, ugyanakkor fennálló üzleti kapcsolatokban a már megkötött kölcsönszerződéseket módosító szerződéseket részben távközlő eszközök kizárólagos használata útján köt?

A 2002/65/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett „pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésről” van-e szó, amennyiben egy meglévő kölcsönszerződést kizárólag a megállapodás szerinti kamatot illetően módosítanak (kapcsolódó kamat-megállapodás), anélkül, hogy a kölcsön futamidejét meghosszabbítanák, vagy annak összegét megváltoztatnák?

____________

1 A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2002. L 271., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 312. o.).