A Hof van Beroep te Gent (Belgium) által 2018. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur-generaal kontra X

(C-717/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Beroep te Gent

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Procureur-generaal

Másik fél: X

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Lehetővé teszi-e az EEP-kerethatározat1 2. cikkének (2) bekezdése, ahogyan azt az EEP-törvénnyel a belga jogba átültették, hogy annak a végrehajtó tagállam általi vizsgálata során, hogy az abban előírt legalább háromévi szabadságvesztés fennáll-e, azt a büntetőtörvényt vegyék figyelembe, amely a kibocsátó tagállamban az európai elfogatóparancs kibocsátásakor hatályos?

Lehetővé teszi-e az EEP-kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdése, ahogyan azt az EEP-törvénnyel a belga jogba átültették, hogy annak a végrehajtó tagállam általi vizsgálata során, hogy az abban előírt legalább háromévi szabadságvesztés fennáll-e, egy olyan, az európai elfogatóparancs kibocsátásakor hatályos büntetőtörvényt vegyenek figyelembe, amellyel a kibocsátó tagállamban a cselekmény elkövetésekor alkalmazható büntetéshez képest szigorúbbá vált a büntetés mértéke?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).