Valitus, jonka Duferco Long Products SA on tehnyt 27.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-93/17, Duferco Long Products v. komissio, 18.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-738/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Duferco Long Products SA (edustajat: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että Euroopan unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion (T-93/17, EU:T:2018:558)

kumoaa valtiontuista SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), jotka Belgia on myöntänyt Dufercolle, 20.1.2016 annetun komission päätöksen 1 artiklan f alakohdan ja 2 artiklan

velvoittaa vastapuolen korvaamaan tässä menettelyssä ja unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää valituksessaan, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole tutkinut kahta laskuvirhettä, jotka komissio teki arvioidessaan valtiontuista SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) 20.1.2016 annetun komission päätöksen mukaisen kuudennen toimenpiteen tasavertaisuutta (pari passu) ja soveltaessaan yksityistä markkinataloussijoittajaa koskevaa kriteeriä.

Valittaja esittää erityisesti, että

unionin yleinen tuomioistuin ei ole suorittanut asianmukaista tuomioistuinvalvontaa siitä, kuinka komissio on soveltanut yksityistä markkinataloussijoittajaa koskevaa kriteeriä

unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tutkia ensisijaisesti kanneperustetta, joka liittyy komission tekemiin arviointivirheisiin tämän kuudennen toimenpiteen tasavertaisuuden (pari passu) tarkastelussa sen sijaan, että se katsoi parhaaksi tarkastella Belgian toimittamia asiakirjoja.

____________