2018 m. rugsėjo 3 d. Sąd Okręgowy w Łodzi (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Miasto Łowicz / Skarbowi Państwa – Wojewodzie Łódzkiemu

(Byla C-558/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Łodzi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Miasto Łowicz

Atsakovas: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad joje numatytai valstybių narių pareigai nustatyti teisių gynimo priemones, būtinas užtikrinant veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse, prieštarauja nuostatos, kuriomis labai padidinama teisėjams Lenkijoje pradedamų drausminių procedūrų nepriklausomumo pažeidimo rizika dėl:

1)    politinio poveikio vykdant drausmines procedūras;

2)    rizikos, kad drausminės priemonės bus skiriamos siekiant vykdyti politinę teismų sprendimų turinio kontrolę, ir

3)    galimybės teisėjams pradedamuose drausminėse procedūrose naudoti neteisėtai gautus įrodymus?

____________