Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 22. novembra 2018 – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad

(Zadeva C-725/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Grondwettelijk Hof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Anton van Zantbeek VOF

Tožena stranka: Ministerraad

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 36 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, s katero je uveden davek na borzne transakcije, kot je ta iz členov 120 in 126/2 belgijskega Wetboek diverse rechten en taksen (zakonik o raznih dajatvah in davkih), in katere posledica je, da je belgijski naročnik dolžan plačati ta davek, če ima poklicni posrednik sedež v tujini?

Ali je treba člen 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 40 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, s katero je uveden davek na borzne transakcije, kot je ta iz členov 120 in 126/2 belgijskega zakonika o raznih dajatvah in davkih, in katere posledica je, da je belgijski naročnik dolžan plačati ta davek, če ima poklicni posrednik sedež v tujini?

Ali bi lahko Grondwettelijk Hof (ustavno sodišče, Belgija), če bi na podlagi odgovora na prvo ali drugo vprašanje za predhodno odločanje sklenilo, da izpodbijana člena kršita eno ali več obveznosti, ki izhajajo iz določb, navedenih v vprašanjih, začasno zadržalo učinke členov 120 in 126/2 belgijskega zakonika o raznih dajatvah in davkih, da bi preprečilo pravno negotovost in omogočilo zakonodajalcu, da ju uskladi s temi obveznostmi?

____________