Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2018. uputila Curtea de Apel București (Rumunjska) – World Comm Trading Gfz SRL protiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

(predmet C-684/18)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel București

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: World Comm Trading Gfz SRL

Tuženik: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Prethodna pitanja

1.    Protivi li se članku 90. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 i načelu neutralnosti PDV-a nacionalno zakonodavstvo (ili upravna praksa koja se temelji na nejasnom zakonodavstvu) kojim se određenom društvu uskraćuje pravo na odbitak PDV-a razmjeran vrijednosti popusta na nacionalne isporuke robe zato što je u računu koji je izdao dobavljač iz Zajednice (u svojstvu zastupnika gospodarske skupine) naveden ukupni popust odobren i za proizvode iz Zajednice i za nacionalne proizvode isporučene na temelju istog okvirnog ugovora koji su, međutim, evidentirani kao stjecanja iz dotične države članice (od člana skupine koji ima drugi PDV broj u odnosu na broj naveden u računu s popustom)?

2.    Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, protivi li se načelu proporcionalnosti uskraćivanje korisniku prava na odbitak PDV-a razmjeran vrijednosti ukupnog popusta koji je odobrio dobavljač iz Zajednice ako je lokalni dobavljač (član iste skupine) prestao obavljati svoju gospodarsku djelatnost te ako ne može više smanjiti oporezivi iznos isporuka izdavanjem računa s vlastitim PDV brojem radi povrata razlike preplaćenog PDV-a?

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1.