Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poola) 23. augustil 2018 – Dong Yang Electronics sp. z o.o. versus Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(kohtuasi C-547/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Dong Yang Electronics sp. z o.o.

Vastustaja: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ainult asjaolust, et äriühingul, mille asukoht on väljaspool Euroopa Liitu, on Poola territooriumil tütarettevõtja, võib järeldada, et ettevõtte püsiv tegevuskoht on Poolas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikli 44 tähenduses [...] ja nõukogu 15. märtsi 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (uuesti sõnastatud) [...]2 , artikli 11 lõike 1 tähenduses?

2.    Kas eitava vastuse korral esimesele küsimusele on kolmas osapool kohustatud analüüsima selle äriühingu, mille asukoht on väljaspool Euroopa Liidu territooriumi, ja tema tütarettevõtja lepingulisi suhteid, et teha kindlaks, kas äriühingul on Poolas püsiv tegevuskoht?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.

2 ELT 2011, L 77, lk 1.