Zaak C621/18

Andy Wightman e.a.

tegen

Secretary of State for Exiting the European Union

[verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Session, Inner House, First Division (Scotland)]

„Versnelde procedure”

Samenvatting – Beschikking van de president van het Hof van 19 oktober 2018

Prejudiciële vragen – Versnelde prejudiciële procedure – Voorwaarden – Omstandigheden die een snelle behandeling rechtvaardigen – Verzoek tot uitlegging met betrekking tot de mogelijkheid voor een lidstaat om de kennisgeving van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken eenzijdig in te trekken – Behoefte aan een antwoord van het Hof vóór de behandeling van en de stemming over het terugtrekkingsakkoord in het parlement van de betrokken lidstaat – Zaak in verband met fundamentele kwesties met betrekking tot het nationale constitutionele recht en het Unierecht – Toewijzing van het verzoek om behandeling volgens de versnelde procedure

(Art. 50 VEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 23 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 105, lid 1)

Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 7‑11)