Mål C621/18

Andy Wightman m.fl.

mot

Secretary of State for Exiting the European Union

(begäran om förhandsavgörande från Court of Session, Inner House, First Division (Skottland))

”Skyndsam handläggning”

Sammanfattning – Beslut meddelat av domstolens ordförande av den 19 oktober 2018

Begäran om förhandsavgörande – Förfarande för skyndsam handläggning av målet om förhandsavgörande – Villkor – Omständigheter som motiverar en skyndsam behandling – Begäran om tolkning av möjligheten för en medlemsstat att ensidigt återkalla en anmälan om avsikt att utträda ur unionen – Nödvändigt att erhålla svar från domstolen innan parlamentet i den berörda medlemsstaten håller debatt och omröstning om avtalet om utträde – Mål som rör grundläggande frågor inom den nationella konstitutionella rätten och unionsrätten – Ansökan om skyndsam handläggning beviljas

(Artikel 50 FEU; domstolens stadga, artikel 23a; domstolens rättegångsregler, artikel 105.1)

Se domen.

(se punkterna 7–11)