Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2018. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – TK protiv Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(predmet C-708/18)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TK

Tuženik: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Prethodna pitanja

Treba li članke 8. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članak 7. točku (f) Direktive (EZ) br. 95/461 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka tumačiti na način da im se protivi nacionalna odredba, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, to jest članak 5. stavak 2. Zakona br. 677/2001 i članak 6. Odluke Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Nacionalno tijelo za nadzor obrade osobnih podataka; u daljnjem tekstu: ANSPDCP) br. 52/2012, koja predviđa mogućnost uporabe videonadzora kako bi se zajamčila sigurnost i zaštita osoba, imovine i vrijednosti te za ostvarenje zakonitih interesa, a da ispitanik nije dao svoj pristanak?

Treba li članke 8. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da se ograničenjem prava i sloboda putem videonadzora poštuje načelo proporcionalnosti, udovoljava zahtjevu nužnosti i ciljevima u općem interesu ili zahtjevu zaštite prava i sloboda drugih, u kojem slučaju subjekt može poduzeti druge mjere za zaštitu zakonitog interesa o kojem je riječ?

Treba li članak 7. točku (f) Direktive (EZ) br. 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka tumačiti na način da „zakonit[i] interes” izvršitelja obrade mora u trenutku obrade biti dokazan, postojeći i stvaran?

Treba li članak 6. stavak l. točku (e) Direktive (EZ) br. 95/46 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka tumačiti na način da je obrada (videonadzor) pretjerana i neprikladna kada subjekt može poduzeti druge mjere za zaštitu zakonitog interesa o kojem je riječ?

____________

1 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)