Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 30 noiembrie 2018 - Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Cauza C-753/18)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Recurente: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Intimate: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Întrebările preliminare

Închirierea de autovehicule care sunt echipate în mod standard cu aparate de radio înseamnă că locatorul autovehiculelor este un utilizator care realizează o comunicare publică în sensul prevederilor articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/291 și în sensul prevederilor articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2006/1152 ?

Care este relevanța, dacă există una, a volumului activității de închiriere de autovehicule și a duratei închirierii?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială 17/vol. 1, p. 230).

2 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO 2006, L 376, p.  28, Ediție specială17/vol. 3, p. 14).