2018 m. gruodžio 17 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteverket / Sögård Fastigheter AB

(Byla C-787/18)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Skatteverket

Atsakovė: Sögård Fastigheter AB

Prejudiciniai klausimai

1.    Jeigu turto pardavėjas, remdamasis valstybės narės pagal PVM direktyvos1 188 straipsnio 2 dalį nustatytomis taisyklėmis, nepatikslino pirkimo mokesčio atskaitos dėl to, kad pirkėjas ketina naudoti turtą tik sandoriams, dėl kurių atsiranda teisė į atskaitą, ar dėl to tokiu atveju, kai tikslinimo laikotarpis tęsiasi, draudžiama reikalauti, kad pirkėjas vėliau patikslintų atskaitą, kai pirkėjas perduoda turtą kuriam nors kitam asmeniui, kuris neketina turto naudoti tokiems sandoriams?

2.    Ar atsakymas į pirmąjį klausimą ką nors keičia, jeigu pirmas tame klausime nurodytas perdavimas reiškia turto perdavimą, kaip nurodyta PVM direktyvos 19 straipsnyje?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).