Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. decembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Skatteverket/Sögård Fastigheter AB

(Lieta C-787/18)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Skatteverket

Atbildētāja: Sögård Fastigheter AB

Prejudiciālie jautājumi

Ja nekustamā īpašuma pārdevējs, pamatojoties uz tiesību normām, kuras ir ieviestas saskaņā ar PVN direktīvas 1 188. panta 2. punktu, nekoriģē nodokļa atskaitījumu, jo pircējs šo nekustamo īpašumu plāno izmantot tikai darījumiem, kuri dot tiesības uz atskaitījumu, vai tad, ja koriģēšanas laikposms turpinās, pircējam nedrīkst uzlikt pienākumu atskaitījumu koriģēt vēlāk, proti, tad, kad viņš nekustamo īpašumu atsavina citai personai, kura neplāno nekustamo īpašumu izmantot šādiem darījumiem?

Vai atbilde uz pirmo jautājumu mainās, ja pirmajā jautājumā minētā nekustamā īpašuma pirmā atsavināšana ir aktīvu nodošana PVN direktīvas 19. panta izpratnē?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris ) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.)