Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Španjolska) – Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. protiv Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(predmet C-696/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U.

Tuženik: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Prethodna pitanja

Mogu li se subjekti poput opisanih, zajedno s javnopravnim tijelima koja su ih osnovala, smatrati za potrebe PDV-a jedinstvenim poreznim obveznicima, kako su utvrđeni u članku 11. Direktive 2006/112/EZ1 ?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, treba li smatrati da se financiranje navedenih subjekata sredstvima javnopravnih tijela koja su ih osnovala ni u kojem slučaju ne može okvalificirati kao protučinidba za pružanje usluga koje podliježu PDV-u?

Što se tiče odbitka pretporeza koji plaćaju ti subjekti, treba li jedinstveni porezni obveznik, kao takav, biti taj koji utvrđuje iznos koji se može odbiti, primjenom članka 168. Direktive 2006/112/EZ s obzirom na djelatnosti koje obavlja?

Što se, konkretno, tiče djelatnosti javne televizije, pod pretpostavkom da ti subjekti mogu imati dvojni karakter i također pod pretpostavkom da se smatraju, zajedno s javnopravnim tijelima koja imaju većinski udio u njihovu kapitalu, jedinstvenim poreznim obveznicima, treba li smatrati da se može odbiti samo dio pretporeza koji je povezan s njihovom gospodarskom djelatnošću?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)