Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī iesniedza Tribunal de commerce de Paris (Francija) – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(Lieta C-828/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de commerce de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: Trendsetteuse SARL

Atbildētāja: DCA SARL

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 86/653/EEK (1986. gada 18. decembris) par tirdzniecības pārstāvju statusu 1 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka neatkarīgs starpnieks, kas rīkojas kā pilnvarotais pārstāvis sava pilnvarotāja vārdā un kuram nav pilnvaru mainīt sava pilnvarotāja noteiktos pārdošanas līguma tarifus un nosacījumus, nav pilnvarots apspriest minētos līgumus šī panta izpratnē un tādējādi to nevar kvalificēt kā tirdzniecības pārstāvi ar minētajā direktīvā paredzēto statusu?

____________

1 Padomes direktīva (1986. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (OV L 382, 17. lpp.).