Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Paris (Francija) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(Zadeva C-828/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de commerce de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Trendsetteuse SARL

Tožena stranka: DCA SARL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2) Direktive Sveta 86/653/EGS z dne 18. decembra 19861 razlagati tako, da samozaposleni posrednik, ki ne more spreminjati cen in pogodbenih pogojev naročitelja, ni pooblaščen za posredovanje v smislu tega člena in torej ne more imeti statusa trgovskega zastopnika v smislu navedene direktive?

____________

1     Direktiva Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 177).