Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 20 decembrie 2018 – AAS „BALTA”/UAB „GRIFS AG”

(Cauza C-803/18)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Recurentă: AAS „BALTA“

Intimată: UAB „GRIFS AG“

Întrebarea preliminară

Articolul 15 punctul 5 și articolul 16 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretate în sensul că, în cazul asigurărilor pentru riscuri mari, o convenție atributivă de competență inclusă într-un contract de asigurare încheiat între deținătorul poliței și asigurător poate fi opozabilă persoanei asigurate în temeiul acelui contract, care nu a aderat în mod expres la această clauză și care are reședința obișnuită sau sediul într-un alt stat membru decât cel al deținătorului poliței și al asigurătorului?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).