Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Erding (Německo) dne 10. prosince 2018 – U.B. a T.V. v. Eurowings GmbH

(Věc C-776/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Erding

Účastníci původního řízení

Žalobci: U.B., T.V.

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžná otázka

Je třeba v případě zrušení letu ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 261/20041 považovat za nabídku přesměrování, které cestujícím umožní dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu, také případ, kdy je náhradní přeprava uskutečněna na jiné letiště, než je letiště uvedené v potvrzení o rezervaci, jestliže se toto letiště nachází ve stejném regionu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).