Kasační opravný prostředek podaný dne 5. prosince 2018 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 25. září 2018 ve věci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-766/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (zástupci: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozhodl o přípustnosti kasačního opravného prostředku proti rozsudku Tribunálu ve věci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO), EU:T:2018:594, a vyhověl žalobě na neplatnost navrhovatelky;

rozhodl, že Úřad a vedlejší účastnice řízení ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení navrhovatelky.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nepřiznal kolektivní ochranné známce HALLOUMI řádný statut a ochranu, které vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „NOZEU“) pro takové kolektivní ochranné známky, a to v rozporu s článkem 74 NOZEU;

Konkrétně Tribunál nesprávně použil zcela nezměněný přístup k posouzení rozlišovací způsobilosti kolektivní ochranné známky HALLOUMI v rozporu s čl. 8 odst. 1 písm. b) a článkem 74 NOZEU;

Tribunál nesprávně posoudil a uplatnil účinky rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-673/15 P až C-676/15 P, The Tea Board v. EUIPO (dále jen „Tea Board“), a jeho odůvodněného usnesení C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. OHIM (dále jen „HELLIM“) a nepřiznal řádný účinek rozsudku ve věci C-196/11 P, Formule One Licensing v. OHIM, EU:C:2012:314 (dále jen „F1“); a

Tribunál nesprávně nevrátil věc odvolacímu senátu k novému přezkumu s ohledem na jeho zjištění, podle kterého se čtvrtý odvolací senát přinejmenším - a to i podle názoru Tribunálu – dopustil dvou pochybení ve svém posouzení nebezpečí záměny. Tím porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nebo čl. 72 odst. 2 NOZEU.

____________