Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 15. november 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. mod Finanzamt Cuxhaven

(Sag C-715/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Sagsøgt: Finanzamt Cuxhaven

Præjudicielt spørgsmål

Omfatter de nedsatte satser for udlejning af pladser på campingpladser og pladser til beboelsesvogne i henhold til artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momsdirektivet) sammenholdt med momsdirektivets bilag III, nr. 12), også udlejning af bådpladser?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.