Appell ippreżentat fid-29 ta’ Awwissu 2018 minn Lion’s Head Global Partners LLP mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fl-14 ta’ Ġunju 2018 fil-Kawża T-294/17 – Lion’s Head Global Partners LLP vs EUIPO

(Kawża C-553/18 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Lion’s Head Global Partners LLP (rappreżentant: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

B’digriet tal-15 ta’ Jannar 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tmien Awla) iddikjarat l-appell inammissibbli.

____________