Recurs introdus la 25 septembrie 2018 de ClientEarth împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 11 iulie 2018 în cauza T-644/16, ClientEarth/Comisia

(Cauza C-612/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: ClientEarth (reprezentanți: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, Solicitor, E. N. M. Raedts, advocaat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii pronunțate de Tribunalul Uniunii Europene la 11 iulie 2018 în cauza T-644/16 (denumită în continuare „hotărârea atacată”) și trimiterea cauzei acestuia din urmă spre rejudecare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs: erori de drept și neregularități procedurale care afectează hotărârea atacată în ceea ce privește argumentul potrivit căruia divulgarea documentelor nu poate slăbi poziția de negociere a Comisiei (punctele 34-51 din hotărârea atacată), în măsura în care:

extinde excepția la informații care nu sunt legate în mod specific de un acord internațional preconizat;

aplică excepția privind relațiile internaționale fără a impune o explicație specifică cu privire la modul în care divulgarea ar putea aduce atingere tocmai și chiar relațiilor internaționale;

înlocuiește raționamentul privind analiza juridică conținută în documentele solicitate; și

denaturează elementele de probă cu privire la stadiul negocierilor la momentul adoptării deciziei atacate.

Al doilea motiv de recurs: eroare de drept în hotărârea atacată în ceea ce privește argumentul potrivit căruia nu s-ar aduce atingere obiectivelor strategice ale Uniunii Europene (punctele 52 și 53 din hotărârea atacată).

Al treilea motiv de recurs: neregularitate procedurală și eroare de drept în considerațiile din hotărârea atacată cu privire la argumentul potrivit căruia divulgarea documentelor solicitate ar avea ca efect mai degrabă să promoveze decât să aducă atingere interesului public în ceea ce privește relațiile internaționale (punctele 54-58 din hotărârea atacată).

Al patrulea motiv de recurs: eroare de drept și neregularitate procedurală în considerațiile din hotărârea atacată cu privire la argumentul potrivit căruia nedivulgarea atât timp cât „negocierile sunt în curs” constituie de fapt un refuz permanent al accesului (punctele 59-67 din hotărârea atacată).

Al cincilea motiv de recurs: denaturarea argumentelor invocate în fața Tribunalului care rezultă din considerațiile din hotărârea atacată cu privire la argumentul Comisiei potrivit căruia regulamentul nu permite divulgarea unor documente „atât timp cât nu este cunoscută poziția Curții de Justiție” (punctele 68 și 69 din hotărârea atacată).

Al șaselea motiv de recurs: neregularitate procedurală în considerațiile din hotărârea atacată cu privire la al șaptelea argument potrivit căruia divulgarea nu poate să depindă de faptul că partenerii comerciali ai Comisiei sunt supuși acelorași obligații de transparență (punctele 72-74 din hotărârea atacată).

Al șaptelea motiv de recurs: eroare de drept rezultată din încălcarea articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1049/20011 în cadrul aprecierii cererii de acces parțial la documente (punctele 79-90 din hotărârea atacată).

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO 2001, L 145, p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).