Žalba koju su 23. studenoga 2018. podnijeli PAO Rosneft Oil Company, ranije NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, ranije RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. rujna 2018. u predmetu T-715/14: PAO Rosneft i dr. protiv Vijeća

(predmet C-732/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: PAO Rosneft Oil Company, ranije NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, ranije RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (zastupnik: L. Van den Hende, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu u dijelu u kojem se odnosi na žalbene razloge iz ove žalbe;

donese konačnu presudu u ovom predmetu ili vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje; i

naloži Vijeću snošenje troškova, uključujući troškove pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se odnosi na sporna nekonvencionalna naftna ograničenja, sporna ograničenja tržišta kapitala i sporna ograničenja zakonskih prava, kako su sadržani u Uredbi Vijeća br. 833/20141 i/ili Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP2 .

Žalitelji se pozivaju na sedam žalbenih razloga:

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da je Vijeće postupilo u skladu s člankom 296. UFEU-a kada je usvojilo sporna nekonvencionalna naftna ograničenja.

Drugi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da je Vijeće postupilo u skladu s člankom 296. UFEU-a kada je usvojilo sporna ograničenja tržišta kapitala.

Treći žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da postoji razumna veza između spornih nekonvencionalnih naftnih ograničenja i cilja za koji je utvrđeno da se njima želi ostvariti.

Četvrti žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da sporna nekonvencionalna naftna ograničenja ne krše temeljno pravo vlasništva i slobodu poduzetništva žaliteljâ.

Peti žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da sporna ograničenja zakonskih prava nisu nesrazmjerna i da s druge strane ne krše temeljno pravo vlasništva žaliteljâ.

Šesti žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da su sporna ograničenja tržišta kapitala u skladu s načelom proporcionalnosti i da ne krše temeljno pravo žaliteljâ na slobodu poduzetništva.

Sedmi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da su sporna nekonvencionalna naftna ograničenja i sporna ograničenja tržišta kapitala opravdana sigurnosnim izuzecima iz Sporazuma o partnerstvu i suradnji između EU-a i Rusije i Općeg sporazuma o carinama i trgovini WTO-a.

____________

1 Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 229, str. 1. i ispravak SL 2014., L 246, str. 59.)

2 Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL 2014., L 229, str. 13.)