Žalba koju je 13. srpnja 2018. podnio CeramTec GmbH protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 3. svibnja 2018. u predmetu T-193/17: CeramTec GmbH protiv EUIPO-a

(predmet C-463/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: CeramTec GmbH (zastupnik: A. Renck, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud (sedmo vijeće) je rješenjem od 15. siječnja 2019. utvrdio da je žalba nedopuštena.

____________