Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Kamenz (Nemčija) 24. decembra 2018 – MC/ND

(Zadeva C-827/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Kamenz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MC

Tožena stranka: ND

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre pri glavni terjatvi v višini 535,00 EUR, ki je predmet spora, na podlagi notarske prodajne pogodbe z dne 10. 2. 2016 o prodaji lastniškega stanovanja v Großröhrsdorfu, ki spada v pristojnost Amtsgericht Kamenz (okrajno sodišče v Kamenzu), ki izvira iz prehoda posesti in užitka na tožečo stranko na podlagi člena 6 notarske pogodbe dne 1. 4. 2016 in pri kateri gre za plačilo najemnine, ki ga je tožena stranka 1. 4. 2016 še prejela od svojega najemnika zadevnega lastniškega stanovanja […] (ni prevedeno), za postopek v smislu člena 22 Luganske konvencije1 , predmet katerega je plačilo za stvarno pravico na nepremičninah ali najem/zakup nepremičnin, ali je treba mednarodno pristojnost nemškega sodišča izpeljati iz druge določbe Luganske konvencije, ali [je] podana mednarodna pristojnost švicarskega sodišča, ki je pristojno za stalno prebivališče tožene stranke (člen 2(1) v povezavi s členom 5(1) Luganske konvencije)?

____________

1 Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 30. oktobra 2007 („Nova luganska konvencija“), UL 2009, L 147, str. 5.