A Bíróság elnökének 2018. december 21-i végzése (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister for Justice and Equality kontra ND

(C-685/18. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: angol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 16., 2019.1.14.