A Cour de cassation (Belgium) által 2019. január 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – État belge kontra Pantochim SA felszámolás alatt

(C-19/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: État belge

Alperes: Pantochim SA felszámolás alatt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelv1 6. cikkének (2) bekezdését felváltó, az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008. május 26-i 2008/55/EK tanácsi irányelv2 6. cikkének [második bekezdésében] szereplő rendelkezést, amely szerint a behajtás iránti megkeresés tárgyát képező követelés „annak a tagállamnak a követeléseként kezelendő, amelyben a megkeresett hatóság székhelye található”, hogy a megkereső állam követelése a megkeresett állam követelésének tekintendő, ily módon a megkereső állam követelése a megkeresett állam követelésének minősül?

Úgy kell-e értelmezni a 2008. május 26-i 2008/55/EK tanácsi irányelv 10. cikkében, a kodifikációt megelőzően pedig az 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében szereplő „kedvezményes bánásmód” fogalmát, hogy az a követeléshez kapcsolódó olyan preferenciális jognak minősül, amely párhuzamosság esetén elsőbbségi jogot biztosít más követelésekkel szemben, vagy pedig magában foglal minden olyan mechanizmust, amelynek eredményeként párhuzamosság esetén a követelés preferenciális kifizetésére kerül sor?

A fent hivatkozott irányelv 10. cikke értelmében vett kedvezményes bánásmódnak kell-e tekinteni az adóhatóság azon lehetőségét, hogy a 2004. november 27-i programtörvény 334. cikkében előírt feltételek mellett párhuzamosság esetén beszámítással él?

____________

1     HL 2008. L 73., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 1. kötet, 44. o.; helyesbítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 114. o. A 2008/55/EK irányelv megállapítja (3. lábjegyzet), hogy a 76/308/EGK irányelv eredeti címét a 79/1071/EGK irányelv (HL 1979. L 331., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 1. kötet, 299. o.; helyesbítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 103. o.), a 92/12/EGK irányelv (HL 1992. L 76., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 179. o.) és a 2001/44/EK irányelv (HL 2001. L 175., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 12. kötet, 27. o.) módosította.

2     HL 2008. L 150, 28. o.