2019 m. sausio 25 d. Sigma Alimentos Exterior, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-239/11 Sigma Alimentos Exterior / Komisija

(Byla C-50/19 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Sigma Alimentos Exterior, S.L., atstovaujama advokato M. Muñoz Pérez

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Patenkinti šį apeliacinį skundą.

Panaikinti 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-239/111 .

Panaikinti 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimo 2011/282/ES2 1 straipsnio 1 dalį.

Nepatenkinus ankstesnių reikalavimų, panaikinti skundžiamo sprendimo 4 straipsnį.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas grindžiamas dviem pagrindais, kurių antrasis susideda iš trijų dalių:

klaidingas Sprendimo World Duty Free3 aiškinimas, pagal kurį nustatyti klaidingi palyginamumo kriterijai, o tai savo ruožtu lemia neteisingą vertinimą, kad esama atrankumo, ir atitinkamai neteisėtos pagalbos vertinimą, taip pažeidžiant SESV 107 straipsnio nuostatas.

Remiantis klaidingu trijų pakopų metodo, kuriuo Komisija naudojosi nustatydama, ar buvo suteikta neteisėta pagalba, analize, padaryta klaidinga išvada, jog tai, kad gali kilti teisinių kliūčių tarpvalstybiniams deriniams, neprieštarauja ginčijamai priemonei būti atrankine. Todėl sprendimas yra klaidingas šiais aspektais:

Klaida nustatant, kad nacionaline bendra mokesčių sistema, pažeistos SESV 107 straipsnio nuostatos, susijusias su neteisėtos valstybės pagalbos skirstymu į kategorijas;

Klaida, nes nebuvo atsižvelgta į tai, kad nagrinėjama priemonė buvo bendra priemonė, taip, be to, pažeidžiant SESV 107 straipsnio nuostatas;

Klaida vertinant, ar buvo nacionalinės bendrosios mokesčių sistemos, kuri yra orientacinė sistema, išimtis, taip pažeidžiant SESV 107 straipsnį.

Apeliantė teigia, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas padarė kelis SESV 107 straipsnio 1 dalies ir fiskalinio neutralumo principo pažeidimų ir kad įvairiais aspektais jis iš esmės papildė Komisijos ginčijamame sprendime išdėstytus argumentus. arba netgi pakeitė juos savais, kas savaime būtų pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą.

____________

1 2018 m. lapkričio 15 d. Sprendimas Sigma Alimentos Exterior / Komisija (T-239/11, nepaskelbtas Rinkinyje, EU:T:2018:781).

2 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimas 2011/282/ES dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 135, 2011, p. 1).

3 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimas Komisija / World Duty Free Group ir kt. (C-20/15 P ir C-21/15 P, EU:C:2016:981).