2018 m. gruodžio 5 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ayuntamiento de Pamplona / Orange España S.A.U.

(Byla C-764/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Ayuntamiento de Pamplona

Kita kasacinio proceso šalis: Orange España S.A.U.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/20/EB1 dėl elektroninių [ryšių] tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų Direktyva), kaip išaiškinta Teisingumo Teismo jurisprudencijoje dėl mobiliųjų telekomunikacijų sektoriuje veikiančių įmonių, ir, konkrečiai, jos 12 ir 13 straipsniuose nustatyti valstybių narių apmokestinimo kompetencijos ribojimai taikomi įmonėms, teikiančioms fiksuoto ryšio telefonijos ir interneto paslaugas?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai (ir pripažinta, kad ta direktyva taikoma fiksuoto ryšio telefonijos ir interneto paslaugų teikėjams), ar Direktyvos 2002/20/EB 12 ir 13 straipsniais valstybėms narėms leidžiama nustatyti mokestį ar rinkliavą, apskaičiuojamus atsižvelgiant tik į įmonės, kuri yra įrenginių savininkė, gautas ikimokestines metines pajamas už tam tikroje teritorijoje suteiktas fiksuoto ryšio telefonijos ir interneto paslaugas?

____________

1 OL L 108, 2002, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 337.