A Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) által 2018. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd kontra Ageniza delle Dogane e dei Monopoli UM Ekilia Romagna – SOT Parma

(C-788/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Parma

Az alapeljárás felei

Felperesek: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Alperes: Ageniza delle Dogane e dei Monopoli UM Ekilia Romagna – SOT Parma

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni – a Corte Costituzionale (alkotmánybíróság) 2018. 01. 23-i ítéletének tükrében is – az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 56., 57. és 52. cikkét, a Bíróság játék- és fogadásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát – azon belül különösen a Gambelli ítéletet (C-243/01 ügy), a Placanica ítéletet (C-338/04 ügy), a Costa és Cifone ítéletet (C-72/10 és C-77/10 egyesített ügyek) és a Laezza ítéletet (C-375/14 ügy) –, valamint a Bíróságnak az adójogi megkülönböztetésre vonatkozó ítélkezési gyakorlatát – azon belül különösen a Lindman ítéletet (C-42/02 ügy), a Bizottság kontra Spanyolország ítéletet (C-l53/08 ügy), valamint a Blanco és Fabretti ítéletet (C-344/13 és C-367/13 egyesített ügyek) –, továbbá az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának uniós jogi elvét, hogy azokkal ellentétes a jelen ügy tárgyát képező olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a játékkal összefüggő adatok átvitelét az Európai Unió valamely másik tagállamában letelepedett, és különösen a Stanleybet Malta Ltd társaság jellemzőivel rendelkező fogadójáték-szolgáltatók érdekében végző belföldi közvetítőket és – adott esetben – a fogadójáték-szolgáltatókat belföldi közvetítőikkel egyetemlegesen a Legge di Stabilità 2011 (a stabilitásról szóló 2011. évi törvény) 1. cikke 66. bekezdésének b) pontjával módosított D.Lgs. 23.12.1998 n. 504 (1998. 12. 23-i 504. sz. törvényerejű rendelet) 1–3. cikkében meghatározott, tippjátékokat és fogadásokat terhelő egységes adó megfizetésére kötelezi?

Úgy kell-e értelmezni – a Corte Costituzionale (alkotmánybíróság) 2018. 01. 23-i ítéletének tükrében is – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56., 57. és 52. cikkét, a Bíróság játék- és fogadásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát – azon belül különösen a Gambelli ítéletet (C-243/01 ügy), a Placanica ítéletet (C-338/04 ügy), a Costa és Cifone ítéletet (C-72/10 és C-77/10 egyesített ügyek), és a Laezza ítéletet (C-375/14 ügy) –, valamint a Bíróság adójogi megkülönböztetésre vonatkozó ítélkezési gyakorlatát – azon belül különösen a Lindman ítéletet (C-42/02 ügy), a Bizottság kontra Spanyolország ítéletet (C-l53/08 ügy), valamint a Blanco és Fabretti ítéletet (C-344/13 és C-367/13 egyesített ügyek) –, továbbá az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés uniós tilalmának uniós jogi elvét, hogy azokkal ellentétes a jelen ügy tárgyát képező olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a játékkal összefüggő adatok átvitelét állami koncessziójogosult fogadójáték-szervezők érdekében végző belföldi közvetítőket nem, hanem kizárólag a velük azonos tevékenységet végző, a játékkal összefüggő adatok átvitelét kizárólag az Európai Unió másik tagállamában letelepedett, különösen a Stanleybet Malta Ltd társaság jellemzőivel rendelkező fogadójáték-szolgáltatók érdekében végző belföldi közvetítőket kötelezi a stabilitásról szóló 2011. évi törvény 1. cikke 66. bekezdésének b) pontjával módosított 1998. 12. 23-i 504. sz. törvényerejű rendelet 1–3. cikkében meghatározott, tippjátékokat és fogadásokat terhelő egységes adó megfizetésére?

Úgy kell-e értelmezni a Corte Costituzionale (alkotmánybíróság) 2018. 01. 23-i ítéletének tükrében is – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 52., 56. és azt követő cikkeit, a Bíróság játék- és fogadásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, hogy azokkal ellentétes a L. 190/2014 (190/2014 törvény) 1. cikke 644. bekezdésének g) pontjában foglalt olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a játékkal összefüggő adatok átvitelét az Európai Unió másik tagállamában letelepedett, különösen a Stanleybet Malta Ltd társaság jellemzőivel rendelkező fogadójáték-szolgáltatók érdekében végző belföldi közvetítőket és – adott esetben – a fogadójáték-szolgáltatókat a belföldi közvetítőikkel egyetemlegesen, a tevékenység végzése vagy a fogadások gyűjtésének helye szerinti tartományban végzett, a gyűjtés – nemzeti totalizatőr rendszerben a szóban forgó adómegállapítási időszakot megelőző időszakra vonatkozóan rögzített adatokból számított – átlaga háromszorosának megfelelő átalány-adóalap után, az 504/1998 törvényerejű rendeletben meghatározott, fogadásokat terhelő egységes adó megfizetésére kötelezi?

____________