2018 m. birželio 26 d. Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 18 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-298/17, Iordăchescu ir kt. / Parlamentas ir kt.

(Byla C-426/18 P)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Apeliantai: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu, atstovaujami advokato A. Cuculis

Kitos proceso šalys: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

2018 m. sausio 31 d. nutartimi Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą.

____________