Rješenje predsjednika Suda od 11. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Handelsgericht Wien - Austrija) – Austrian Airlines AG protiv MG, NF

(predmet C-566/18)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 455, 17. 12. 2018.