USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDNÍHO DVORA

8. března 2019(*)

„Vyškrtnutí“

Ve věci C‑704/17,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (Česká republika) ze dne 23. listopadu 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 15. prosince 2017, v řízení

D. H.

proti

Ministerstvu vnitra,

PŘEDSEDA SOUDNÍHO DVORA,

po vyslechnutí generální advokátky E. Sharpston,

vydává toto

Usnesení

1        Usnesením ze dne 31. ledna 2019, došlým kanceláři Soudního dvora dne 18. února 2019, oznámil Nejvyšší správní soud (Česká republika) Soudnímu dvoru, že svou žádost o rozhodnutí o předběžné otázce bere zpět.

2        Za těchto podmínek je třeba na základě článku 100 jednacího řádu Soudního dvora nařídit vyškrtnutí projednávané věci z rejstříku Soudního dvora.

3        Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů předseda Soudního dvora rozhodl takto:

Věc C704/17 se vyškrtává z rejstříku Soudního dvora.

V Lucemburku dne 8. března 2019.

Vedoucí soudní kanceláře

 

Předseda

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Jednací jazyk: čeština.