Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 4. jaanuaril 2019 – QG versus Germanwings GmbH

(kohtuasi C-7/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: QG

Kostja: Germanwings GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas ametiühingu poolt ette teatatud ja riigisisese õigusega kooskõlas olev tegutseva lennuettevõtja enda töötajate streik on erakorraline asjaolu määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses1 ?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).