A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2019. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. kontra Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(C-100/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperesek: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Alperes: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Többi fél: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat1 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii) alpontját, a 7. cikkének (1) bekezdését és a 8.cikkének (1) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy az ez utóbbi határozat II. címének megfelelően kiválasztott üzemeltető az ugyanezen határozat 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii) alpontjában meghatározott határidőig mobil műholdas rendszeren keresztül nem nyújtott mobil műholdas szolgáltatásokat, az e határozat 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott illetékes tagállami hatóságok kötelesek megtagadni a kiegészítő földfelszíni elemek telepítésére vonatkozó engedélyek ezen üzemeltető számára történő kiadását azzal az indokkal, hogy ez az üzemeltető nem teljesítette a pályázata során vállalt kötelezettségeket?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni ezeket a rendelkezéseket, hogy ugyanezen összefüggésben az e határozat 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott illetékes tagállami hatóságok megtagadhatják a kiegészítő földfelszíni elemek telepítésére vonatkozó engedélyek ezen üzemeltető számára történő kiadását azzal az indokkal, hogy utóbbi 2016. június 13-ig nem teljesítette a lefedettségi kötelezettségvállalását?

____________

1 HL 2008. L 172., 15. o.