Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Comune di Milano împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 13 decembrie 2018, în cauza T-167/13, Comune di Milano/Comisia Europeană

(Cauza C-160/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Comune di Milano (reprezentanți: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate la 13 decembrie 2018 în cauza T 167/13, Comune di Milano/Comisia Europeană;

anularea Deciziei Comisiei Europene (UE) 2015/1225 din 19 decembrie 2012 privind majorările de capital efectuate de SEA SpA. în favoarea SEA Handling SpA [Cazul SA.21420 (C14 / 10) (ex NN25 / 10)];

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor privind procedura măsurilor provizorii T-167/13 R.

Motivele și principalele argumente

Prin hotărârea atacată, Tribunalul a respins acțiunea introdusă de către municipalitatea din Milano (Comune di Milano) împotriva deciziei Comisiei menţionate mai sus.

În susținerea recursului său, municipalitatea Milano invocă patru motive, toate bazate pe încălcarea de către Tribunal a articolului 107 TFUE și pe absența, în speţă, a unor măsuri care pot fi calificate drept ajutor de stat.

Prin intermediul primului motiv, municipalitatea Milano, pe de o parte, contestă faptul că presupusele măsuri care constituie ajutor utilizează „resurse de stat“, iar pe de altă parte, susține incompatibilitatea „testului” de imputabilitate elaborat de Tribunal cu principiile stabilite de jurisprudența Uniunii Europene.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, municipalitatea Milano invocă încălcarea de către Tribunal a principiilor în materie de probă a imputabilităţii, din perspectiva atât a inegalităţii de tratament în ceea ce priveşte probele, cât şi a absenței probelor în sens „diacronic”.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, municipalitatea Milano, invocă o denaturare a faptelor și a elementelor de probă săvârşită de Tribunal în evaluarea indiciilor prezentate de Comisie în susținerea presupusei imputabilităţi a măsurilor în cauză în sarcina municipalităţii Milano.

Prin intermediul celui de al patrulea motiv, municipalitatea Milano contestă, din diverse perspective, toate aprecierile Tribunalului cu privire la aplicarea de către Comisie a criteriului investitorului privat într-o economie de piață (denumit „MEIP” ) și concluziile propuse în acest sens în hotărâre.

____________