2019 m. vasario 22 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-691/14 Servier ir kt. / Komisija

(Byla C-176/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath

Kitos proceso šalys: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti sprendimo rezoliucinės dalies 1, 2 ir 3 punktus, kuriais panaikinami: i) 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo C (2014) 4955 final dėl procedūros pagal SESV 101 ir 102 straipsnius (byla AT.39.612 – Perindoprilis (Servier) 4 straipsnis tiek, kiek jame konstatuota, kad Servier dalyvavo Servier ir bendrovės Krka sudarytuose susitarimuose; ii) sprendimo, kuriame nustatyta Servier skirta bauda už šių susitarimų sudarymą, 7 straipsnio 4 dalies b punktas, iii) sprendimo, kuriame konstatuojamas Servier padarytas SESV 102 pažeidimas, 6 straipsnis ir iv) sprendimo, kuriame nustatyta Servier skirta bauda už tą pažeidimą, 7 straipsnio 6 dalis;

panaikinti sprendimą tiek, kiek jame pripažinta, kad ieškinio priedai A 286 ir A 287 ir dubliko priedas C 29 yra priimtini (sprendimo 1461, 1462 ir 1463 punktai);

priimti galutinį sprendimą dėl Servier pateikto ieškinio dėl sprendimo panaikinimo ir atmesti Servier prašymą panaikinti sprendimo 4 straipsnį, 7 straipsnio 4 dalies b punktą, 6 straipsnį ir 7 straipsnio 6 dalį bei patenkinti Komisijos prašymą pripažinti nepriimtinais ieškinio Bendrajame Teisme priedus A 286 ir A 287 bei dubliko Bendrajame Teisme priedą C 29 (sprendimo 1461–1463punktai);

nurodyti Servier padengti visas per šį apeliacinį procesą patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti Komisija pateikia pirmąją grupę pagrindų, susijusių su SESV 101 straipsnio pažeidimu [sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 3 punktų panaikinimas tiek, kiek jais panaikinami sprendimo, kuriame konstatuojama, kad visi trys Servier ir kt. ir bendrovės Krka sudaryti susitarimai yra vienas SESV 101 straipsnio pažeidimas, ir Servier skiriama bauda, 4 straipsnis ir 7 straipsnio 4 dalies b punktas].

Pirmasis panaikinimo iš dalies pagrindas grindžiamas Bendrojo Teismo padaryta teisės klaida nusprendžiant, kad Krka nebuvo konkurencinio spaudimo šaltinis aptariamų susitarimų sudarymo momentu.

Antrasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padarytomis teisės klaidomis analizuojant licencijos sutarties, kaip Krka paskatinimo sutikti su taikaus susitarimo ribojimais, turinį ir tikslus.

Trečiasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padarytomis teisės klaidomis taikant konkurencijos ribojimo dėl tikslo sąvoką, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padaryta teisės klaida analizuojant šalių ketinimus dėl SESV 101 straipsnio taikymo.

Penktasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padaryta teisės klaida atsižvelgiant į licencijos prokonkurencinį poveikį rinkose, kurios nepatenka į sprendime apibrėžtą SESV 101 straipsnio 1 dalies pažeidimo sritį.

Šeštasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padaryta teisės klaidas analizuojant sprendimo dėl perleidimo tikslą.

Septintasis pagrindas susijęs su teisės klaida taikant konkurencijos ribojimo dėl poveikio sąvoką, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

Paskui Komisija pateikia antrąją grupę pagrindų, susijusių su SESV 102 straipsnio pažeidimu (sprendimo rezoliucinės dalies 2 ir 3 punktų panaikinimas tiek, kiek jais panaikinami sprendimo, kuriuo konstatuojama, kad Servier pažeidė SESV 102 straipsnį ir skiriama bauda Servier, 6 straipsnis ir 7 straipsnio 6 dalis).

Aštuntasis panaikinimo pagrindas susijęs su teisės klaidomis, kurias Bendrasis Teismas padarė analizuodamas atsižvelgimą į kainos kriterijų nustatant galutinių produktų rinką.

Devintasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padarytomis teisės klaidomis analizuojant atsižvelgimą į terapinį pakeičiamumą nustatant galutinių produktų rinką.

Dešimtasis pagrindas susijęs su tam tikrų priedų nepriimtinumu.

Vienuoliktasis pagrindas susijęs su Bendrojo Teismo padarytomis teisės klaidomis analizuojant technologijos rinką.

____________