2019 m. vasario 28 d. Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-691/14 Servier ir kt. / Komisija

(Byla C-201/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantės: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, atstovaujamos solisitoriaus M. Utges Manley, advocate A. Robert, advokatų J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny

Kitos proceso šalys: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Visų pirma, atsižvelgiant į 1–5 pagrindus, kuriuose neigiamas SESV 101 straipsnio pažeidimas:

panaikinti 2018 m. gruodžio 12 d. priimto Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-691/14, Servier / Komisija, 4, 5 ir 6 punktus,

panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo C (2014) 4955 final [byla AT.39.612 – Perindoprilis (Servier)] 1 straipsnio b punktą, 2 straipsnio b punktą, 3 straipsnio b punktą ir 5 straipsnio b punktą ir, dėl tos priežasties, 7 straipsnio 1 dalies b punktą, 7 straipsnio 2 dalies b punktą, 7 straipsnio 3 dalies b punktą ir 7 straipsnio 5 dalies b punktą arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl aptariamų susitarimų poveikio.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, atsižvelgiant į 6 pagrindą:

panaikinti sprendimo rezoliucinės dalies 4 ir 5 punktus, kiek juose patvirtinamos Komisijos sprendime padarytos išvados dėl atskirų pažeidimų ir kumuliatyvių baudų už susitarimus Niche ir Matrix; dėl tos priežasties panaikinti sprendimo 1 straipsnio b punktą, 2 straipsnio b punktą, 7 straipsnio 1 dalies b punktą, 7 straipsnio 2 dalies b punktą.

Nepatenkinus ir šio reikalavimo:

panaikinti sprendimo rezoliucinės dalies 4 ir 5 punktus ir Komisijos sprendimo 7 straipsnio 1 dalies b punktą, 7 straipsnio 2 dalies b punktą, 7 straipsnio 3 dalies b punktą ir 7 straipsnio 5 dalies b punktą, atsižvelgiant į 7.1 ir 7.2 pagrindus, kuriuose ginčijamas visų baudų principas ir dydis,

panaikinti sprendimo rezoliucinės dalies 5 punktą ir Komisijos sprendimo 5 straipsnio b punktą ir 7 straipsnio 5 dalies b punktą, atsižvelgiant į 5.4 pagrindą dėl įtariamo pažeidimo trukmės ir baudos už Servier ir Lupin susitarimo sudarymą apskaičiavimo, ir, dėl tos priežasties, nustatyti baudą naudojantis neribota jurisdikcija.

Bet kuriuo atveju:

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmajame pagrinde, kuris pateiktas bendrai dėl visų susitarimų, už kuriuos skirtos sankcijos, Servier teigia, kad sprendime yra teisės klaida, nes jis grindžiamas ekstensyvia ir jurisprudencijos neatitinkančia pažeidimo dėl tikslo sąvokos koncepcija. Sprendime neatsižvelgiama į patirties ir akivaizdaus pažeidimo nebuvimą ir tas sprendimas grindžiamas mechaniniu testu, kuriame neatsižvelgiama į aptariamų taikių susitarimų kontekstą ir dvilypį poveikį.

Antrajame pagrinde, kuris taip pat yra transversalus, Servier teigia, kad sprendime klaidingai taikoma jurisprudencija dėl galimos konkurencijos sąvokos ir kad jis grindžiamas nepagrįstu įrodinėjimo naštos perkėlimu.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad tą pačią dieną sudaryti susitarimai su Matrix ir jos platintoja Niche nėra antikonkurenciniai dėl tikslo. Pasak Servier, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą šias įmones kvalifikuodamas kaip potencialias konkurentes ir pripažindamas mokėjimus žalingais bei nebūdingais taikiam susitarimui.

Ketvirtajame pagrinde Servier nurodo teisės klaidas dėl su Teva sudaryto susitarimo, kuris tuo labiau nėra antikonkurencinis dėl tikslo, atsižvelgiant į teisinį ir ekonominį kontekstą, kuriame sudarytas, į dvilypį jo poveikį ir šalių papildomumą, nes Teva, priešingai, nei Servier, yra generinių vaistų platintojas Jungtinėje Karalystėje.

Penktasis pagrindas susijęs su teisės klaidomis, kiek tai susiję su susitarimu su Lupin. Bendrasis Teismas turėjo išnagrinėti susitarimo poveikį dėl jo bent dvilypės, jei ne prokonkurencinės apimties. Subsidiariai teigiama, kad nustatant pažeidimo trukmę ir apskaičiuojant baudą padaryta klaida.

Šeštajame pagrinde Servier subsidiariai teigia, kad Bendrasis Teismas privalėjo panaikinti sprendimą dėl to, kad jame skiriama atskira sankcija už su Matrix sudarytą susitarimą papildomai prie sankcijos už su Niche sudaryta susitarimą, nors tai nėra atskiri pažeidimai.

Taip pat subsidiairiai septintajame pagrinde kalbama apie prašymą panaikinti sprendimą tiek, kiek jame patvirtintas baudos nustatymo tvarka.

____________