Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2019. uputio Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nizozemska) – kazneni postupak protiv YO

(predmet C-22/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem

Stranka glavnog postupka

YO

Prethodna pitanja

Je li točno da tvar koja nije nusproizvod u smislu Direktive 2008/98/EZ1 – Okvirne direktive o otpadu – po definiciji nije ni nusproizvod životinjskog podrijetla u smislu Uredbe o nusproizvodima životinjskog podrijetla iz 2009. pa ta tvar nije isključena iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1013/20062 na temelju njezina članka 1. stavka 3.? Ili pak nije isključeno da je tvar obuhvaćena definicijom nusproizvoda životinjskog podrijetla u smislu Uredbe o nusproizvodima životinjskog podrijetla iz 2009. ako ne ispunjava pretpostavke iz članka 5. stavka 1. Okvirne direktive o otpadu, pa ta tvar nije automatski obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 1013/2006?

Kako treba tumačiti pojam „pošiljke koje podliježu zahtjevima odobrenja iz Uredbe (EZ) br. 1774/20023 ” (sada: Uredba (EZ) br. 1069/2009) u smislu članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1013/2006: misli li se pod tim na prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla (iz jedne države u drugu) bez obzira na kategoriju tog materijala? Ili se pak pod tim misli na prijevoz materijala predviđenog člankom 48. Uredbe o nusproizvodima životinjskog podrijetla iz 2009.4 (prethodno članak 8. Uredbe (EZ) br. 1774/2002), koji je ograničen na nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode u smislu te odredbe, što znači materijal kategorije 1 i kategorije 2 te određenih proizvoda dobivenih od njih, uključujući prerađene životinjske bjelančevine dobivene od materijala kategorije 3?

Ako pod pošiljkama otpada koje podliježu zahtjevima odobrenja iz Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (sada: Uredba (EZ) br. 1069/2009), u smislu članka 1. stavka 3. točke (d) Uredbe (EZ) br. 1013/2006 treba razumjeti prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla (iz jedne države u drugu) bez obzira na kategoriju tog materijala, treba li u tom slučaju članak 1. stavak 3. točku (d) Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i dalje tumačiti na način da one obuhvaćaju i pošiljke mješavina nusproizvoda životinjskog podrijetla i drugih tvari te, u slučaju potvrdnog odgovora, je li pritom relevantan omjer između nusproizvoda životinjskog podrijetla i drugih tvari u toj mješavini? Ili pak nusproizvod životinjskog podrijetla gubi svojstvo nusproizvoda životinjskog podrijetla u smislu Uredbe o nusproizvodima životinjskog podrijetla iz 2009. i postaje li taj nusproizvod životinjskog podrijetla zbog miješanja s drugom tvari otpad u smislu Uredbe (EZ) br. 1013/2006?

____________

1 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL 2008., L 312, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)

2 Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL 2006., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 16., str. 86. i ispravci SL 2014., L 283, str. 65. i SL 2015., L 277, str. 61.)

3 Uredba (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (SL 2002., L 273, str. 1.)

4 Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL 2009., L 300, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 16., str. 1.).